Klub Myśli Społecznej INICJATYWY

  • ul. Strzelecka 3 lok. 12
  • 03-433 Warszawa

Misją Klubu jest wsparcie ludzi i organizacji w rozwoju ich kompetencji, zdolności, potencjału i planów związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie obywatelskim i na rynku pracy. Misję realizuje przede wszystkim poprzez działania szkoleniowe i doradcze skierowane do różnych grup. Zakres szkoleń jest bardzo szeroki – poczynając od szkoleń dla maturzystów i studentów z zakresu rynku pracy, poprzez warsztaty artystyczne, szkolenia dla trenerów a skończywszy na szkoleniach z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.