Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

  • ul. Krasińskiego 21
  • 40-019 Katowice

Stowarzyszenie pomaga kobietom oraz ich dzieciom, które znalazły się z kryzysowej sytuacji życiowej - zagrożonym lub dotkniętym przemocą, ofiarom współczesnych form niewolnictwa oraz ich rodzinom.
Kompleksowa pomoc kobiecie w sytuacji kryzysowej:
• zapewnienie bezpiecznego schronienia,
• towarzyszenie w procesie rozwoju osobistego,
• działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie przemocy, handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.