Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej

  • Sanctuaire Notre Dame de La Salette
  • Service du bénévolat
  • 38970 La Salette
  • FRANCE

Misjonarze Saletyni prowadzą prace na misjach, głoszą rekolekcje oraz działają w ruchu Akcji Katolickiej. Świadczą swoją pomoc w sanktuariach i w podstawowych wspólnotach chrześcijańskich. Domem macierzystym Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette jest sanktuarium Matki Bożej na La Salette w Alpach Francuskich. Misjonarze poszukują wolontariuszy do pracy przy obsłudze pielgrzymów.

The Sanctuary of Our Lady of La Salette
Missionaries of Our Lady from La Salette work on missions, lead retreats and take part in Catholic Action activities. Their headquarters are in the Sanctuary of Our Lady of La Salette in the French Alps. The missionaries require volunteers serving the pilgrims.

Dostępne granty