Stowarzyszenie Planeta Młodych

  • ul. Strońska 13/3
  • 50-540 Wrocław

Stowarzyszenie Planeta Młodych jest organizacją studencką, skupiającą ludzi aktywnych i kreatywnych. Stowarzyszenie powstało w celu realizowania i wspierania projektów młodzieżowych. Organizuje koncerty, wystawy, happeningi, wyprawy turystyczne, obozy, konferencje naukowe i festiwale. Do zrealizowanych projektów należy m.in.:" Ogólnopolska akcja charytatywna Studenci Dzieciom ", "Europejskie Centrum Młodych", " Program Stypendialny Żak", "Europejski Instytut Edukacji", "Centrum Nowych Mediów" i wiele innych.

The Youth Planet Association
The association is a students organisation for active and creative people. It was established to deliver and support youth projects. It organises concerts, exhibitions, happenings, tourists expeditions, camps and festivals. It has delivered the following projects: "European Centre of Young People", "European Institute of Education" and "Centre of New Media".