Eurobussines - Haller

  • ul. Obroki 133
  • 40-833 Katowice

Misją firmy jest działalność proeksportowa i promocja polskiej myśli naukowo-technicznej oraz polskich przedsiębiorstw poprzez ich udział w renomowanych międzynarodowych targach wynalazczości, międzynarodowych targach branżowych oraz w wyjazdowych misjach gospodarczych, w konferencjach.

Świadczy również najwyższej jakości i w pełnym zakresie tematycznym oraz językowym usługi tłumaczeniowe.

Dostępne granty