Stowarzyszenie COMPERIO Centrum Współpracy Kultur

  • ul. Czerwonego Krzyża 8/18
  • 00-377 Warszawa

Stowarzyszenia powstało w celu inicjowania i wspierania dialogu międzykulturowego m.in. poprzez rozwój edukacji kulturowej. Do ważnych zadań Stowarzyszenie należy wspieranie ludzi w przygotowaniu się do życia w wielokulturowym świecie i walka z przejawami nietolerancji. COMPEIRO promuje harmonijną wielokulturowość, tworzy i realizuje programy kształcenia wielokulturowego, wspiera programy międzynarodowych wymian i staży, rozwija międzynarodowy wolontariat. Prowadzi warsztaty dla osób wyjeżdżających i przyjeżdżających do Polski, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (np. "Human Rights Education") oraz dla nauczycieli ("Metody aktywne w edukacji wielokulturowej - rozwój umiejętności").

The Centre of Cultural Cooperation Association
The Association was established to initiate and support intercultural dialogue through the development of cultural education. It prepares people for life in a multicultural society and fights intolerance. It realises intercultural education programmes, supports international exchanges and voluntary service. The Association runs workshops for students (e.g. "Human Rights Education") and teachers ("Intercultural education - skills development").