Stowarzyszenie CREO

Stowarzyszenie CREO jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność związaną z kulturą, tradycją, edukacją, wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz z promocją i organizacją wolontariatu. Stowarzyszenie realizuje własne projekty, a także wspiera projekty i idee zgłaszane przez indywidualne osoby lub grupy nieformalne. Jednym z projektów organizacji jest "Program Grochowska" związany z promocją i rozwojem kulturalnym warszawskiej dzielnicy Praga Południe.

The CREO Association
The association promotes culture, tradition and education. It supports the development of local society and organises voluntary service. It delivers its own projects and supports individyal projects of informal groups. One of its projects is "Grochowska Programme" connected with the promotion and cultural development of the Warsaw district of Praga Południe.