Stowarzyszenie Pozytywnie Aktywni

  • Szarlejka, ul. Łukaszewicza 112
  • 42-130 Wręczyca Wielka

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Organizację imprez charytatywno – integracyjnych.
2. Organizację wyjazdów turystyczno – edukacyjnych.
3.Wydawanie broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
4.Organizację warsztatów rozwojowych.
5.Pozafinansowe i finansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
6.Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność zawodową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.