Stowarzyszenie Jarocin XXI

  • ul. Gołębia 1
  • 63 - 200 Jarocin

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie samorządności lokalnej i aktywności obywatelskiej. Działa na rzecz integracji europejskiej oraz popularyzacji kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych tradycji Polski. Stowarzyszenie promuje przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój gospodarczy i kulturalny powiatu jarocińskiego, a także te, które zwiększają aktywność społeczną osób niepełnosprawnych.