SIKOŃ Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych

  • ul. Sobieskiego 3
  • 65-071 Zielona Góra
  • telefon: (68) 412 11 83
  • fax: (68) 412 11 83

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą na polu pomocy społecznej. Jej głównym celem jest integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z osobami zdrowymi. Fundacja zajmuje się również wspieraniem społeczeństwa w tworzeniu systemowej opieki nad osobą niepełnosprawną i organizowaniem form wspierających jej rodzinę. Tworzy wiele projektów, w których realizuje swoje cele.

The SIKOŃ Foundation for Disabled Children
The aim of the Foundation is the inclusion of children and young people with disabilities into society through early diagnosis, holistic medicine and systemic education. The goal is to encourage society to organize systemic care conditioning integrated activities, which would enable better care for the disabled and increased support for their families. The Foundation delivers many projects.