Stowarzyszenie Chór Żydowski CLIL

  • ul. Twarda 6
  • 00-105 Warszawa

Stowarzyszenie powstało w celu kultywowania i promowania żydowskich tradycji muzycznych oraz działania na rzecz tolerancji i idei dialogu kultur. Repertuar Chóru obejmuje pieśni i piosenki w języku hebrajskim, jidysz (języku Żydów aszkenazyjskich) oraz ladino (języku Żydów sefardyjskich).

The Jewish Choir Association CLIL
The association was established to cultivate and promote the Jewish musical tradition, tolerance and the dialogue between cultures. The choir's repertoire includes songs in Hebrew, Yiddish and Ladino.