Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

  • ul. Stolarska 7/3
  • 60-788 Poznań

Głównym celem Towarzystwa jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego Polski oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna społeczeństwa. "Salamandra" jest organizacją profesjonalną, kierowaną przez specjalistów z danych dziedzin, która chętnie współpracuje z wolontariuszami i wszyskimi zainteresowanymi działaniami na rzecz środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcia Towarzystwa są związane z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną oraz działalnością wydawniczą. Towarzystwo prowadzi również działalność wydawniczą.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.