Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne CANTORE GOSPEL

  • ul. Piłsudskiego 105
  • 73-110 Stargard Szczeciński

Stowarzyszenie powstało w celu wspierania działalności artystycznej chóru "Cantore Gospel". Do jego zadań należy:
- Opieka merytoryczna i artystyczna nad chórem.
- Wspieranie działalności artystycznej.
- Propagowanie chóru w mediach.
- Organizacja koncertów.
- Pozyskiwanie środków finansowych od osób prawnych, fizycznych, instytucji samorządowych oraz firm.