Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

  • Bukwałd 43
  • 11-001 Dywity

Celem fundacji jest finansowanie nauki, w tym przede wszystkim studiów wybitnie uzdolnionym polskim dzieciom z rodzin, których nie stać na ich wykształcenie, m.in. poprzez podejmowanie działań wspierających z zakresu nauki, kultury i edukacji, które przybliżają młodym polskim pokoleniom kulturę i ułatwiają naukę.

Dostępne granty