Euroregionalne Centrum Wolontariatu

  • ul. Rynek 1
  • 37-200 Przeworsk

Centrum promuje ideę wolontariatu oraz polsko-słowacką współpraca młodzieży. Projekt skierowany jest do organizacji młodzieżowych oraz innych podmiotów (samorządy, szkoły itp.) zainteresowanych współpracą wolontariacką. ECW uruchamia wielopłaszczyznowy program współpracy polskich i słowackich organizacji młodzieżowych ukierunkowany na aktywizację młodzieży - jej udział w lokalnym życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu.

The Euroregional Voluntary Centre
The centre promotes voluntary service and Polish-Slovak youth networking. The projects is aimed at those youth organisations and other institutions interested in voluntary networking. The centre promotes active citizenship among young people and their participation in their local communities including voluntary service through the programme of networking of Polish and Slovak youth organisations.