Ogólnopolska Sieć Biur Karier

Celem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier jest wymiana doświadczeń i informacji oraz pomoc w organizowaniu nowych biur. Dzięki tej współpracy każdy ośrodek zapewnia swoim studentom pomoc w aktywnym wejściu w życie zawodowe.

The Net of the Careers' Centres
The Net supports the establishment of new career centres and enables the exchange of information and experiences.