Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej

  • ul. Radomska 29
  • 27-200 Starachowice

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej" zostało utworzone w 1997 roku w Starachowicach.
Zajmuje się edukacją i psychoedukacją w zakresie:
- praktycznych umiejętności wychowawczych,
- umiejętności służących rozwojowi osobistemu, samorealizacji i poprawie kontaktów społecznych,
- profilaktyki uzależnień,
- uruchamiania zmian społecznych,
- rozwoju kultury edukacyjnej.

W ramach działalności Stowarzyszenie prowadzi warsztaty, treningi psychologiczne i programy szkoleniowe dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i innych osób pracujących z dziećmi. Szkoli też profesjonalistów, przygotowując ich do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć.

Działaniami organizacji objęci są: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz inne osoby pracujące z dziećmi, a także za ich pośrednictwem dzieci biorące udział w prowadzonych przez nich zajęciach.