Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

  • Świecka 89A
  • 89-500 Tuchola

Organizacja zajmuje się kształceniem zawodowym młodzieży i dorosłych na terenie powiatu tucholskiego. Wprowadza nowe kierunki kształcenia analizując rynek pracy. W ramach swojej działalności realizuje założenia powiatowej i regionalnej polityki oświatowej.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Tuchola Professional Education Centre
The organisation offers professional development for the young people of Tuchola region. It introduces new subjects after an analysis of the job market and works according to the regional educational policy.