Stowarzyszenie Kulturalne MEM

  • Parkowa 1
  • 10-233 Olsztyn
  • telefon: +48 89 526 00 85
  • fax: +48 89 526 89 99

Priorytetem Stowarzyszenia jest integrowanie środowisk kulturotwórczych i społeczności lokalnych regionu wokół ważnych problemów społecznych i kulturalnych. Stowarzyszenie "powiela" te wzorce kulturowe, które przyczyniają się do rozwoju aktywności społeczno - kulturalnej mieszkańców Warmii i Mazur.