Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute

  • Dajwór 18
  • 31-052 Kraków

Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute i Żydowskie Muzeum Galicja powstało w 2004 r., by oddać hołd ofiarom Holokaustu i ukazać żydowską kulturę i historię z nowej perspektywy.

Stała wystawa muzeum, Śladami Pamięci, jest efektem ponad dwunastoletniej, twórczej współpracy pomiędzy brytyjskim fotografem Chrisem Schwarzem i prof. Jonathanem Webberem. Wystawa ukazuje ruiny cywilizacji, której życie kwitło w Polsce przez ponad 800 lat, upamiętnia miejsca Zagłady, ale również przedstawia wysiłki podejmowane by odbudować i zachować żydowskie dziedzictwo.

Program edukacyjny realizowany w Muzeum, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, obejmuje lekcje muzealne, wykłady, warsztaty, zajęcia plastyczne i wycieczki edukacyjne z przewodnikiem a także opracowywanie materiałów edukacyjnych związanych z nauczaniem o Holokauście i historii oraz religii i kulturze Żydów. Multimedialne Centrum Edukacyjne zawiera nieustannie rozszerzaną kolekcję unikalnych filmów poświęconych żydowskiej kulturze i holokaustowi.

The Galician Jewish Heritage Institute Foundation
The Galician Museum was established in 2004 by a British photographer who took photos of sites connected with the history and culture of Galician Jews. The Museum displays and exhibits material dedicated to the 800 years of the Jewish culture in Poland. The Museum also runs an educational programme for schools, students and anyone interested in Polish-Jewish culture.