Salezjański Ruch Troski o Młodzież SALTROM

  • ul. Różana 5
  • 30-305 Kraków

Organizacja pracuje z młodzieżą wywodzącą się ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, patologicznych i zagrożonych uzależnieniami. Pomaga młodym ludziom w odnalezieniu własnej drogi oraz w dalszym rozwoju. SALTROM oferuje dzieciom i młodzieży różnorodne formy rozwijania swoich zainteresowań, pomoc w nauce i w nawiązywaniu wartościowych znajomości.

The SALTROM Salesian Young People's Needs Movement
The organisation works with disadvantaged young people. It helps them to find their way in life and provides opportunities for personal development. SALTROM offers children different opportunities to develop their interests, helps in studying and creates an opportunity to make more friends.