Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

  • ul. Pl. Metziga 26/6
  • 64-100 Leszno

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie organizacji pozarządowych, jednostek administracji publicznej oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego w Wielkopolsce.

Działania Centrum PISOP realizowane są w ramach czterech obszarów:
- Aktywizacja społeczności lokalnych - przedsięwzięcia skierowane na animowanie lokalnych społeczności
- Przedsiębiorczość społeczna - działania nastawione na zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej
- Współpraca - działania nastawione na inicjowanie partnerstw międzyinstytucjonalnych i wewnątrz sektorowych
- Działalność gospodarcza - świadczenie odpłatnych usług bazujących na doświadczeniu organizacji, realizowana za pośrednictwem Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju.

Organizacja posiada dwa biura, w Lesznie i Poznaniu.