Fundacja Wioski Franciszkańskiej

  • Janice 16
  • 59-623 Lubomierz Dln

Celem Fundacji jest utworzenie i prowadzenie ośrodka zwanego "Wioską Franciszkańską", który będzie miejscem doświadczenia życia w duchu św. Franciszka z Asyżu oraz miejscem podejmowania działań charytatywnych, społecznych, ekologicznych i edukacyjnych skierowanych do różnych osób i grup społecznych, a w szczególności do ludzi najuboższych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Franciscan Villages Foundation
The aim of the Foundation is to create a centre called the "Franciscan Village" which will be a place focusing on charity work, education and ecological and social activities aimed at different social groups, paying particular attention to those most in need.