Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka w Sokółce

  • ul. Osiedle Zielone 1a
  • 16-100 Sokółka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo. Ośrodek oferuje następujące formy kształcenia:
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kierunek: kucharz)