Żywiecka Fundacja Rozwoju

  • Biuro:
  • ul. Ks. Pr. St. Słonki 31
    34-300 Żywiec
  • Siedziba:
  • ul. Niwy 8
  • 34-300 Żywiec

Fundacja działa na rzecz społecznego, ekonomicznego i gospodarczego rozwoju lokalnego i regionalnego. Wspiera lokalne organizacje pozarządowe podczas wyszukiwania i realizacji projektów.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Żywiec Development Foundation
The foundation promotes local and regional social and economic development. It supports non—governmental organisations.