Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  • Św. Stanisława Kostki 4a
  • 25-341 Kielce

Działalność stowarzyszenia polega na szukaniu możliwości pomocy w zakresie warunków socjalno-bytowych dla osób niepełnosprawnych, podejmowaniu starań w zakresie leczenia, rehabilitacji oraz edukacji ogólnej, działaniu na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i kulturalnego, udzielaniu pomocy prawnej oraz prowadzeniu badań nad warunkami życia osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie organizuje różne formy życia kulturalnego, rekreacji i wypoczynku oraz stałe spotkania osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Ponadto organizacja współpracuje z organami państwowymi i samorządowymi oraz promuje działalność na rzecz adaptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

The Świętokrzyskie Association for the Disabled
The association helps the disabled lead a more fulfilling life through better health care and education. It furthermore offers legal assistance and conducts research on standards of living for the disabled. It also organises cultural events and regular meetings of the disabled, their families and friends. It cooperates with various institutions and promotes the social inclusion of the disabled.