Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Bratniak

  • Biuro Zarządu
  • ul. Piastowska 47
  • 30-067 Kraków

Głównym celem fundacji jest działalność na rzecz środowiska akademickiego poprzez: poprawę zaplecza socjalnego studentów, pomoc studentom i absolwentom UJ w znalezieniu zatrudnienia, wsparcie studentów znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Organizacja promuje kulturę studencką i prowadzi działalność artystyczną. Zajmuje się dofinansowaniem inicjatyw rozwijających umiejętności studentów, wspiera i wydaje magazyny kulturalne i naukowe.

The Bratniak Students' and Graduates' of Jagiellonian University Foundation
This foundation helps students to find employment, supports those with material difficulties, supports initiatives developing student; skills and abilities, supports and publishes scientific and cultural publications and promotes students' culture.