Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Skarbek

  • ul. Wielka Skotnica 39
  • 41-400 Mysłowice

Stowarzyszenie wspiera osoby niepełnosprawne. Aktywnie działa na rzecz stworzenia możliwości szerokiego udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia społecznego, kulturalnego czy sportowo-turystycznego. Działalność organizacji przyczyniła się do likwidacji barier architektonicznych oraz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Stowarzyszenie pomaga osobom znajdującym się w złej sytuacji materialnej.

The Skarbek Association for the Disabled
The association helps the disabled to participate in all aspects of social and cultural life. It works towards better access for the disabled to buildings and institutions and greater inclusion of the disabled in the local community. It offers material support to people in need.