Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

  • ul. Warszawska 28A/2
  • 40-008 Katowice

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2002 roku z inicjatywy grupy specjalistów zajmujących się realizacją różnorodnych projektów społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz przedsięwzięć naukowych.

Główne obszary działania SWR to:
- zarządzanie projektami - prowadzenie szkoleń, doradztwo, pomoc w zarządzaniu projektami. Większość klientów to instytucje naukowe i badawcze, realizujące projekty finansowane ze środków unijnych i krajowych.
- ekonomia społeczna - tworzenie, prowadzenie i wspieranie firm zatrudniających osoby bezrobotne i niepełnosprawne, dostarczające usług społecznych.
- innowacje społeczne - wypracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, zmieniających pozytywnie zarówno życie pojedynczych osób, jak i grup ludzi. W tym celu Stowarzyszenie realizuje ze swoimi partnerami projekty w taki sposób, aby wypracowane w ich ramach rozwiązania działały także po zakończeniu projektu. Aktualnie koncertuje się nad innowacyjnymi usługami opieki dla osób starszych oraz gastronomii, tworzącej zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych.
- współpraca międzynarodowa - przygotowanie i realizacja różnorodnych projektów, realizowanych z partnerami z praktycznie całej Europy oraz aktywny udział w sieciach o zasięgu europejskim.