Ekspedycja w Głąb Kultury

  • ul. Piłsudskiego 29
  • 41-800 Zabrze

Stowarzyszenie realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży, poświecone kulturze, grupom etnicznym, historii, religii oraz lokalnym obyczajom. Skupia ludzi z różnych środowisk: nauczycieli, studentów, licealistów, artystów oraz ekologów. Współpracuje ze szkołami z innych krajów.