Policka Inicjatywa Społeczna Impuls

  • ul. Grunwaldzka 15
  • 72-010 Police

Ochrona wolności i praw człowieka oraz działania wspomagające rozwój demokracji to główne cele działalności Stowarzyszenia. Ponadto organizacja popularyzuje aktywne obywatelstwo oraz ideę samorządności w społeczności lokalnej. Niesie pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzi działalność charytatywną. Stowarzyszenie promuje edukację, kulturę, ekologię, sport i turystykę. Działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społecznościami.

The Police Citizen's Initiative 'Impulse'
The association aims to protect and promote democracy and human rights. It also promotes active citizenship within local communities. It offers assistance to people in need and runs charity activities. It promotes education, culture, environment protection, sport and tourism. It supports European integration and cooperation with local communities.