Towarzystwo Kultury Czynnej

  • ul. Dembowskiego 92/1
  • 51-669 Wrocław

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku we Wrocławiu. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Działania koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, plastyki, tańca, muzyki, filmu, literatury, często mają charakter projektów interdyscyplinarnych, międzypokoleniowych i międzykulturowych. Przybierają różne formy: warsztatów, obozów, plenerów, spotkań, festiwali.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.