Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus"

  • Plac Strażacki 5
  • 57-220 Ziębice

Towarzystwo działa od 2003 roku i jest stowarzyszeniem mieszkańców miasta i gminy Ziębice działającym na rzecz promocji i rozwoju turystyki, ekologii i kultywowania historii regionalnej. W ramach swojej działalności Towarzystwo prowadziło m.in. szkolenia-kursy dla młodzieży na społecznego przewodnika po Ziębicach, pomagało w organizacji zawodów rowerowych i jarmarków świątecznych. Towarzystwo organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin z miasta i gminy Ziębice oraz współpracuje z innymi organizacjami młodzieżowymi.