Fundacja Pegasus

  • ul. Rosoła 36 lok. 2
  • 02-796 Warszawa

Fundacja prowadzi ośrodki pomocy koniom w Polsce, realizuje kampanie na rzecz humanitarnego traktowania koni, współpracuje ze szkołami oraz daje możliwość adpocji zwierząt.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.