Fundacja Banku Zachodniego WBK

  • ul. Kasprzaka 22
  • 01-211 Warszawa

Fundacja wspiera działalność charytatywną, kulturalną, oświatową i wychowawczą.
Prowadzi programy grantowe:
- Bank Dziecięcych Uśmiechów, którego celem jest poprawa sytuacji socjalnej dzieci i młodzieży z ubogich rodzin i/lub bezrobotnych, które odznaczają się wybitnymi osiągnięciami w nauce, sztuce i sporcie
- Bank Ambitnej Młodzieży, wspierający projekty pomagające rozwinąć się uzdolnionej młodzieży na płaszczyźnie edukacyjnej, społecznej i obywatelskiej.
Fundacja realizuje również projekty autorskie.

Dostępne granty