Media Desk Polska

  • ul.Chełmska 19/21 p.229
  • 00-724 Warszawa
  • telefon: +48 22 851 10 74, 559 33 10
  • fax: +48 22 851 10 74

Biuro Media Desk udostępnia profesjonalistom z branży audiowizualnej aktualne informacje na temat programu Media Plus, wspierającego europejski przemysł filmowy. Biuro pomaga przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych. Posiada kontakt online z innymi biurami Media Desk w Europie, który umożliwia szybką wymianę informacji. Biuro przydziela stypendia na wyjazdy szkoleniowe dla polskich profesjonalistów.

Dostępne granty