Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

  • ul. Nabycińska 19
  • 53-677 Wrocław

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych działa od 2004 roku i zrzesza ponad 160 organizacji z terenu Dolnego Śląska. Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich. Federacja zajmuje się także budowaniem i rozwijaniem współpracy z samorządem, opiniowaniem prawodawstwa, kształtowaniem sprzyjających postaw społecznych wobec środowiska III sektora i budowaniem pozytywnego wizerunku środowiska pozarządowego na zewnątrz.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.