Ambasada Królestwa Danii

  • Marszałkowska 142
  • 00-061 Warszawa

Ambasada Królestwa Danii wspiera projekty wymiany kulturalnej, przyznaje dotacje na działania, których celem jest zaprezentowanie dorobku duńskich artystów w Polsce oraz wspieranie współpracy kulturalnej między Polską a Danią. O dotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, fundacje, stowarzyszenia itp. Wnioski można składać przez cały rok.