Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

  • ul. Odrowąża 24
  • 05-270 Marki k. Warszawy

Organizacja zajmuje się ochroną dzikich ptaków i ich otoczenia. Jej celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. OTOP jest partnerem międzynarodowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International.

Towarzystwo poszukuje wolontariuszy do pracy w rezerwatach oraz do pomocy w sekretariacie. Młodzież szkolna może zostać członkiem OTOP poprzez założenie szkolnego koła pod opieką pedagoga. Uczniowie podczas zajęć obserwują przyrodę i poszerzają swoją wiedzę na temat ptaków, ich siedlisk i sposobów ochrony.