Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

  • ul. Parkowa 4
  • 58-160 Świebodzice

Stowarzyszenie działa od 2001 r. Jego celem jest niesienie pomocy we wszystkich aspektach życia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunom.
Najważniejsze pola działań organizacji to edukacja, kultura, sztuka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna. Stowarzyszenie realizuje projekty i działalność informacyjną skierowaną do osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie w ramach swojej działalności zrealizowało kilka projektów międzynarodowych w tym z partnerami z Białorusi, Czech, Niemiec i Turcji