Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL

  • Adres siedziby:
  • Plac Św. Macieja 7, 50-244 Wrocław
  • Adres korespondencyjny:
  • ul. Benedyktyńska 22/1, 50-350 Wrocław

Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL działa od 2005 roku we Wrocławiu. Specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych dedykowanych głównie aktywnym działaczom organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie realizuje zadania skupione wokół 3 głównych obszarów:
1) edukacji - poprzez rozwój innowacyjnych form kształcenia, naukę przez doświadczenie, szkolenia z obszarów wspierających zarządzanie organizacją i koordynowanie projektów,
2) profesjonalizacji III sektora - poprzez rozwój współpracy między III sektorem, a środowiskami biznesowym i akademickim,
3) rozwoju liderów organizacji pozarządowych – poprzez dostarczanie im niezbędnej wiedzy, umiejętności oraz konkretnych doświadczeń wspierających ich społeczną działalność.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.