Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej

  • ul. Wiśniowa 42 lok. 39
  • 02-520 Warszawa

Celem działalności Fundacji jest wyrównywanie szans rozwojowych różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.

Fundacja prowadzi Programy Rozwoju Umiejętności Życiowych, którego zadaniem jest wspieranie młodych ludzi, wchodzących w dorosłe życie, jak i ich rodziców.