Młodzieżowe Centrum Profilaktyki ALTERNATYWA

  • ul. Jana Pawła II 6
  • 64-100 Leszno

Młodzieżowe Centrum Profilaktyki "Alternatywa" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej. Prowadzi zajęcia edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne dla młodzieży, spotkania dla rodziców i szkolenia oraz spotkania dla pedagogów i nauczycieli. W centrum działa m.in. sekcja pomocy innym, grupa wspinaczkowa, koło filmowe. Młodzież może wziąć udział w organizowanych zajęciach capoeira, survivalu, nauki gry na bębnach. Centrum poszukuje wolontariuszy (młodzież, studentów, pedagogów, informatyków, prawników) do współpracy oraz studentów studiów pedagogicznych do odbycia w ośrodku praktyk studenckich.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.