Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów UW "Universitatis Varsoviensis"

  • Siedziba Fundacji:
  • ul. Żwirki i Wigury 99a
  • 02-089 Warszawa
  • Biuro Fundacji
  • ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa

Fundacja od 1992 roku działa na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest zapewnienie studentom odpowiednich warunków do nauki, wychowania, kultury fizycznej i sportu. Pomaga im w znalezieniu pracy, w zapewnieniu podstawowych warunków mieszkaniowych i rozwiązywaniu problemów socjalnych. Jednym ze statutowych celów Fundacji jest promocja osiągnięć studentów UW w kraju i za granicą. Fundacja prowadzi program pomocy materialnej dla studentów niepełnosprawnych. Fundacja współorganizuje i współfinansuje imprezy, wystawy i zawody sportowe. Przy Fundacji działa Dyskusyjny Klub Filmowy UW oraz Studencka Poradnia Prawna, w której studenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Fundacja jest właścicielem Klubu Proxima oraz Klubu Hybrydy. We współpracy z samorządami największych uczelni wyższych w Polsce Fundacja co roku organizuje w pierwszych dniach września obóz integracyjno - adaptacyjny dla nowoprzyjętych studentów - "Campus Akademicki".