Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • ul. Wspólna 1/3
  • ul. Hoża 20 (wejście główne)
  • 00-529 Warszawa

Ministerstwo prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN

Dostępne granty