Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  • al. J. Ch. Szucha 23
  • 00-580 Warszawa

Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych RP należy: utrzymywanie dobrych stosunków Polski z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi, reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli, współpraca z Polonią, promocja Rzeczypospolitej Polski i języka polskiego, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych kierowanie działem administracji rządowej, sprawy zagraniczne.

Dostępne granty