Wielkopolska Fundacja Rozwoju Regionalnego

  • ul. Kosynierska 26/8
  • 60-241 Poznań
  • telefon: 61 85 29 305
  • fax: 61 85 29 305

Fundacja wspiera rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny mieszkańców regionu Wielkopolski. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów społecznych, aktywizacją zawodową, edukacją alternatywną, szkoleniami kwalifikacyjnymi, ochroną środowiska, kulturą i dziedzictwem kulturowym, gospodarką, turystyką, wspieraniem relacji pomiędzy sektorem pozarządowym, prywatnym i publicznym. Swoje cele realizuje poprzez pozyskiwanie środków na finansowanie inicjatyw lokalnych. Działania Fundacji skierowane sąm.in. do dzieci i młodzieży wiejskiej, seniorów i instytucji publicznych. Działa od 2003 roku.