Fundacja Rozwoju

  • ul. Ciołka 15
  • 01-445 Warszawa

Fundacja działa na rzecz demokracji i wyrównywania szans osób mieszkających w małych miastach i na wsi w dostępie do nauki, techniki, kultury, sportu, turystyki. Organizuje szkolenia, konferencje i seminaria naukowe o tematyce społecznej i gospodarczej. Przyznaje stypendia dla uzdolnionych studentów z terenów wiejskich. Dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin pomaga w zakupie podręczników i pomocy naukowych, organizuje wycieczki do teatrów, kin, muzeów.