Europejska Wymiana Młodzieży Polska

  • ul. Żwirki 36 lok. 118
  • 90-924 Łódź

Europejska Wymiana Młodzieży (European Youth Exchange) zrzesza studentów aktywnie działających na rzecz integracji europejskiej, różnorodności kulturowej i tolerancji. Działa na Politechnice Łódzkiej przy Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Stowarzyszenie organizuje konferencje, happeningi i wymiany młodych ludzi należących do różnych kręgów kulturowych. Liczne działania organizacji są skierowane do studentów. Obejmują m.in. imprezy i cyklicznie organizowane obozy integracyjne. Stowarzyszenie opiekuje się zagranicznymi studentami biorącymi udział w programie Erasmus+ oraz European Project Semester. Jest współorganizatorem Akademickich Targów Pracy.