Fundacja Finestra

  • ul. Miodowa 26
  • 31-055 Kraków
  • telefon: 513 192 232
  • fax: 12 296 65 74

Działania Fundacji są skierowane do dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej. Mają charakter wychowawczy, socjoterapeutyczny, resocjalizacyjny i edukacyjny. Fundacja Finestra wspiera lokalne inicjatywy, integrację europejską i promuje wolontariat. Prowadzi świetlicę środowiskową, organizuje warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży i bierze udział w międzynarodowych projektach.